Akhbar Atas Talian No 1 Borneo

KAPAHANAN NU PANGALAPAN RA SUNGOI ARALIS PASINGKOTON NU PARINTA

0

KENINGAU (Sabah, Malaysia) — Kapahanan nu pangalapan ra sungoi aralis ra kula-kula intokon ra pamahunan nu Sabah tu pasingkoton nu parinta.

Menteri kasingkatan nu Infrastruktur e Datuk Peter Anthony inindahu, kemeterian no nangapu ra kula-kula vinavaas analaah ra kapahanan nu sungoi aralis ra livung nu pamahuman hitu.e Peter tinumavi  ra ulun asuang paat no sinumuku.

“Kapahanan nu pangalapan ra sungoi aralis nasauk ra Tenom, Keningau am Papar. Kula-kula vinavaas analaah ra kapahanan hiatu auma pookowon ra apasi nga amaruang hua ra lutu nu sungoi ra pamahunan hitu” rahu no raat paat nu hari raya am kaamatan ra dewan nu ulun kinasuango ra Bingkor ra paat orou koonom.

e Peter yak poyo lalansanon  (ADUN) nu Melalap inindahu, asuang kapahanan nu sungoi aralis ra pamahunan hitu.

Iso napaintalang, sala’ ka ulun amahun ra Bingkor  yak mindahu ra kapahanan nu sungoi. Ulun amahun ra  Tambunan, Bunga Raya am Keningau pono am kono yak hino. 

“Kapahanan kono hiatu, ilayan taka tampuuso am vaalo ra apasi” rahu no.

Asungkait ra kapahanan nu sungoi ra pamahunan Sook, hio ra kampung Sondukut am intok nakaimaar ikaa poyo sinambungan ra paip hawar no valu kilometer, e Peter inidahu, ra paat raino kementarian no am upis nu sungoi Sabah ahilong am anampuus ra kapahanan hitu.

“Au nopongo nanusuv ra angunguasa ra upis sungoi Sabah ahilong ra kapahanan kono hitu  ra tukir-tukir nu kampung kaando poyo paip hili vaalin paip. Hitu nga kauluwonon taka” rahu ri Peter.

Ra paat nu karamaian hinili, e Peter nanaak ra usin ra ina (ibu) tunggal, ulun matuo am OKU vokon intor ra anak-anak tinaakan ra usin raya.

Inatong ra karamaian hinili, pasungkor nu menteri kasingkatan lusar bandar am.ADUN Liawan e Rasinin Kautis, ADUN linantik e Loretto Sipin Padua, mamaayo nu keupisan nu parintah am mamaayo anganggoi ra adat.

 692 total views,  1 views today

Leave A Reply

Your email address will not be published.